Välkommen till Trasthagen!

I stadsdelen Sunnersta, i direkt anslutning till naturen och med goda bussförbindelser till såväl stadskärnan som kulturutbudet i Gottsunda centrum, ligger Trasthagens förskola.

Vår förskola öppnade i augusti 2016 och har fyra block fördelat på två våningar. Lokalerna är ljusa och rymliga med lärmiljöer och material som är väl anpassade för varje barngrupp. På varje block delas barnen in i åldersnära lärgrupper. Läs mer om respektive block under rubriken Våra avdelningar

Vi har även flera gemensamma mötesplatser för barnen, bland annat har vi biblioteket, digitala rummet och torget. Här erbjuds material som kompletterar barnens lärmiljöer på blocken. 

  

Biblioteket 350x263.JPG   Torget 350x263.JPG

Vår utemiljö består av tre gårdar. En skogsgård med gott om yta för grovmotorisk lek och naturvetenskapligt utforskande. En planerad innergård med olika stationer som till exempel vattenbana, sandlåda, rutschkana och gungredskap. Den lilla gården med en stor gräsyta använder vi bland annat till bollspel och gruppstärkande lekar samt utforskande lek med material som pedagogerna ställer fram. 

Lilla gården 350x263.JPG


Variationen i utemiljöerna skapar goda förutsättningar för flera parallella aktiviteter och möjliggör för oss att erbjuda undervisning i mindre grupper även utomhus.

Förskolan har ett eget tillagningskök där maten tillagas av vår kock från Måltidsservice.

Varmt välkomna till Trasthagens förskola!

Uppdaterad: