Hållbart lärande

Utbildningen bygger på ett omsorgsfullt förhållningssätt där vi tillsammans upptäcker omvärlden. Vi lägger stor vikt vid att stärka barnens relationer till varandra såväl som till pedagogerna.

Vi erbjuder aktiviteter där barnen uppmuntras att vara kreativa och utforska med alla sinnen. Med en variation av material och uppdrag till barnen utmanas de att använda hela sin förmåga.

Hållbar utveckling är den röda tråden genom utbildningen på vår förskola. Detta visar sig t ex genom att barnen ges möjlighet att utveckla förståelse för naturens olika kretslopp samt lära sig om källsortering eller energiförbrukning. Det handlar också om att bygga upp hållbara sociala relationer.

Vi använder digitala verktyg både i vår undervisning och lek. På alla block finns projektorer och lärplattor som används för att skapa inspirerande lekmiljöer eller till att projicera en bok på väggen vid lässtunden.

Projicering 2 350x263.JPG

Genom ett utforskande arbetssätt med stöd av pedagogisk dokumentation stöttar vi barnen i deras lärprocesser.

Läs mer under rubriken Våra avdelningar.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Hållbart lärande