Trasthagens förskola
Södra Rosenvägen 5
75652 Uppsala

Biträdande förskolechef:
Åsa Östman Chirinos
018-727 63 29

Avdelningar:
Gul 018-727 87 86  
Blå 018-727 87 87 
Röd 018-727 23 06
Grön 018-727 87 90

Öppettider:
7:15-17:30

Frånvaroanmälan:
Senast 8.15 till 018-7278786
Övriga tider anmäls frånvaro till respektive avdelning.