Röd

På blocket Röd går våra yngsta barn som är 1-2 år. Barnen är indelade i två åldersnära lärgrupper med ca 13-15 barn/grupp. 

Här har vi fokus på trygghet och omsorg och i nära samarbete med vårdnadshavare introducerar vi barnen till förskolans verksamhet. Det är mycket som är nytt för barnen – som att vara tillsammans med andra i grupp, att knyta an till nya vuxna eller att upptäcka nytt material.

Pedagogernas förhållningssätt är att i undervisningen vara nära barnen och ge dem mycket tid att upptäcka förskolans miljöer både inne och ute. Tillsammans med barnen utforskar vi olika material som t ex sand, vatten, penslar, byggmaterial och bollar. Vi återkommer till samma material flera gånger. 

Röd 3 ny.JPG rod-ny-ny.jpg

Vi erbjuder högläsning och sångsamling varje dag. Böckerna läser vi både digitalt och analogt samt att det alltid finns böcker tillgängliga för barnen. När vi sjunger använder vi rörelser samt sångkort med bilder vilket gör att barnen snabbt lär sig känna igen sångerna. 

Röd 2 350x467.JPG

Allt eftersom barnen blir tryggare här hos oss så börjar vi gå på utflykter i närmiljön. Det finns både lekparker och skogsområden att upptäcka.

Barnen sover inomhus på liggunderlag och ska ha med sig egna sängkläder (täcke och kudde) hemifrån.

Uppdaterad: