Gul

På blocket Gul går våra äldre barn som är 3-5 år. Barnen är indelade i tre åldersnära lärgrupper med ca 12-14 barn/grupp. 

De flesta av barnen introduceras på Gul tillsammans med sina kompisar och pedagoger från Röd. För de barn som kommer utifrån sker introduktionen i nära samarbete med vårdnadshavare.  

Gul 2 350x263.JPG

Här har vi fokus på sociala relationer och naturvetenskapligt utforskande. Det kan t ex innebära att lära barnen hur man ska vara mot varandra, att dela med sig samt hantera konflikter. Vi uppmuntrar barnen att vara rädda om vår miljö och vårt material – att inte kasta skräp i naturen, att släcka lampor, stänga av vattenkranen, inte slösa på papper etc.
Vi uppmärksammar naturens olika kretslopp genom att följa årstiderna och låta barnen experimentera med t ex vatten, snö och is samt sätta frön och lära sig om kompostering.  

Barnen erbjuds lärmiljöer med olika teman som exempelvis byggrum, ateljé, rolleksrum och ljusrum. I miljöerna finns tillgängligt material i barnens höjd för att de ska kunna vara självständiga och fatta beslut för sig själva under dagen. 

Gul 3 350x263.JPG
Undervisningen bedrivs både inne och ute. Varje lärgrupp har minst en förmiddag i veckan då vi är utomhus. Då går vi på utflykt till lekparker och naturområden i närområdet eller upptäcker allt roligt som finns att göra på gården. Barnen ges också möjlighet att besöka biblioteket, gå på teater eller göra andra studiebesök. Vi har t ex varit till Stadsparken och lärt oss mer om källsortering av ”Skrutt och Skräp".
  
Vi använder digitala verktyg för att t ex söka fakta, lyssna på bok, göra egna sagor/filmer. Barnen lär sig om programmering genom att leka med Bluebot (en slags robot) och vi använder digitala förstoringsglas för att titta i närbild på exempelvis insekter. 
Gul 1 350x263.JPG

Uppdaterad: