Våra avdelningar

På Trasthagens förskola finns fyra block. För närvarande har vi tre block öppna.

Röd – för våra yngsta barn (1-2 år)
Gul och Blå – för våra äldre barn (3-5 år)

På alla block arbetar vi utforskande tillsammans med barnen i kortare eller längre projekt. Projekten baseras på barnens intressen och nyfikenhet. Vi värnar om att barnen ska få befinna sig i mindre sammanhang och delar därför in barnen i mindre grupper under dagen. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Våra avdelningar