Introduktion

Introduktionen är den första tiden för dig och ditt barn på förskolan.  
Enligt förskolans läroplan ansvarar förskollärare för att varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan. Att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer är arbetslagets ansvar. Vi har en pedagog som är ansvarig för introduktionen, det är även den pedagogen som har introduktionssamtal och uppföljningssamtal med vårdnadshavarna. 
 
Hur går det till?  
Du som vårdnadshavare förväntas under introduktionen delta aktivt tillsammans med ditt barn i förskolans aktiviteter. För att vara ett stöd för ditt barn i att upptäcka miljöer, prova på material och lära känna de andra barnen och pedagogerna. Du som vårdnadshavare har ansvar för ditt barn vid blöjbyte, på- och avklädning, mat och vila. 

Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut för varje enskilt barn och familj och avgörs i samråd med dig som vårdnadshavare. Räkna med att du bör vara tillgänglig i en till två veckor. 

Mer detaljerad information om introduktionens upplägg får du från förskolan när ditt barn beviljats förskoleplats.  

Uppdaterad: