REtina - en mötesplats för hundraspråklighet

För fantasi, estetik och skapande lärprocesser

REtina startade 2013 med syfte att bli en gemensam skapande och tänkande mötesplats för alla barn och pedagoger i Gottsunda och Valsätra. En verkstad/ateljé som ska fungera som en inspirationsbrunn för projekterande och utforskande arbetssätt med hundraspråklighet, estetik och nyfikenhet i fokus. En plats där världen, samhället och barnens tankar och idéer får mötas i skapande processer. 2016 gjordes en omorganisation inom Uppsala Kommun Förskola och från och med augusti samma år hör REtina till enheterna Gottsunda - Sunnersta - Ulleråker och Eriksberg - Valsätra.

Genom REtina skapar vi möjligheter för barn, pedagoger, familjer att tillsammans utforska och undersöka olika projekt och arbeten genom fler material och tekniker, analoga ihop med digitala, på en annan plats tillsammans andra. Det som sker i REtina ska vara en förlängning och ett komplement till det som sker i verksamheten på förskolorna så att kunskapen och lärandet får möjlighet att växa vidare genom fler språk och fler perspektiv.

I REtina vill vi ge värde åt möten. Möten med varandra, möten med olika material, möten med färg, form, teknik, miljö, tankar och frågor. Vi tror på att genom att mötas i ett gemensamt sammanhang kan vi skapa nyfikenhet för varandra, öppna upp för fler perspektiv och genom det skapa vidare förståelse och omtanke för varandra, för livet.

Klicka här för att besöka REtina på Facebook!

-Vi ser att om barn får tillgång till transdisciplinära lärmiljöer genom olika språk som musik, bild, ljus, ljud, rörelse, så leder det till större vitalitet, intensitet och lust i barnens lärande. Det leder också till ett mer komplext och kreativt sätt att lära sig skriva och läsa.

Gunilla Dahlberg är professor i pedagogik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och en internationellt erkänd forskare

 I REtina arbetar enhetens ateljerista och ansvarar för arbetet i ateljéverkstaden. En ateljeristas bidrag i förskolans och skolans värld är att införa en ytterligare dimension i lärandet, en estetisk dimension och arbeta i gränslandet mellan rationalitet och fantasi. Ateljeristan är mer konstnär än lärare men samarbetar nära pedagoger, pedagogistor och chefer för att visa och inspirera till fler perspektiv i det pedagogiska arbetet. Med omsorg om material och miljö och med fokus på de didaktiska valen är ateljeristans roll ett viktigt komplement i utbildningsvärlden. I ateljeristans uppdrag ingår också att finnas nära barn och pedagoger i förskoleverksamheten, som stöd och utmanare i arbetet med ex. materialval, pedagogisk dokumentation och utveckling av lärmiljön.

I REtina arbetar ibland också enhetens pedagogista utifrån olika projekt och uppdrag. En pedagogistas viktigaste uppgift är att sätta verksamheten i reflektion. Pedagogistans uppdrag är att förbinda teori och praktik, att skapa samarbetskulturer och att utmana pedagoger och ledare att fördjupa sitt tänkande som hjälper till att höja den pedagogiska kvaliteten i förskolan.

Föregående Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
Uppdaterad: