Omkullfallna träd vid Trasthagens förskola

Under dagen har fastighetsägaren Skolfastigheter varit på plats och undersökt orsaken till att trädet fallit samt håller på att ta bort det från gården.

Inledningsvis trodde de att det förekommit någon form av skadegörelse men det kan nu konstateras att trädet fallit av naturliga orsaker. Träden på gården är besiktigade i år men Svensk Markservice kommer nu omgående göra en ytterligare besiktning av alla träd. Om det finns träd som inte godkänns tas de omedelbart bort. Vi håller skolgården stängd och anpassar verksamheten tills besiktningen är klar.

Jag återkommer med information och ni är självklart välkomna att höra av er med frågor.

27 maj 2019